2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MINDAUGAS    KLUONIS

Apygarda: Ukmergės (Nr.61)
Iškėlė: Išsikėlė pats

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys


Balsavimo rezultatai:
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: MINDAUGAS KLUONIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2010-10-18 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2010-11-20 300150405 TOLERANTIŠKO JAUNIMO ASOCIACIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-06-18 2012-06-18 36000 ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMAS
  Deklaruojantysis Teikiama dovana Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-12-29 2011-12-29 70000 PAVELDĖJIMO TEISIŲ DOVANOJIMAS
  Deklaruojantysis Turto patikėjimas Žodinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-04-10 36000 TURTO PATIKĖJIMAS SKLYPO PIRKIMUI