2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GENĖ    PUŽIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Emigrantų partija
numeris sąraše: 28


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1957-09-02
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kauno raj. Leonavo km.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Studijos KMUK Slaugos fakultetas slaugytoja 1976
  Spec. vidurinis 3 PTM verpėja 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos 1. DROBĖ 2. Radijo g-la,1. Verpėja 2. Komplektuotoja 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai mėgstu keliauti, seku valstybės žinias, TV laidas
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gintautas Pužas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Kristina, Jolita, Gintarė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Kristina gimė 1980-10-13 - KTU ekonomistė (dėstytoja); Jolita gimė 1983-08-31 - verslo vadyba, Airija; Gintarė gimė 1987-04-23 - LŽŪU hidrotechnika, Airija.