2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GRAŽINA    MONCEVIČIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Emigrantų partija
numeris sąraše: 26


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1958-03-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas Varnių 26-30
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Nenurodė VŠĮ Kauno Paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Dailiųjų tekstilės gaminių gamintojos 1979
  Aukštesnysis Kauno P. Mažylio medicinos mokykla felčerė-loborantė 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kauno specialioji mokykla,masažuotoja 17. Visuomeninė veikla Priklausau mokyklos tarybai (darbuotojų)
  18. Pomėgiai meno sritis
  19. Šeiminė padėtis išsituokusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) -
  20. Vaikų vardai (pavardės) Aurimas, Nerijus

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -