2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EGIDIJUS    ČERNIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 141


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: EGIDIJUS ČERNIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2011-03-14 302626002 UAB EGIČERA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2010-06-10 302622630 UAB ČERNIAUS ŪKIS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-03-14 188774975 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-04-05 700000 111750538 KOMBAINAS
  Deklaruojantysis Pardavimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-01-13 300000 148030011 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA
  Deklaruojantysis Pardavimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-09-11 400000 300118763 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2007-03-05 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA