2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GINTAUTAS    ČIŽAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 140


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: GINTAUTAS ČIŽAUSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: TANIA
  Pavardė: ČIŽAUSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Karjeros valstybės tarnautojas, ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2010-10-09 302529642 UAB PAULIAUS PROJEKTAI
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vienasmenis juridinio asmens valdymo organas - vadovas ir jo pavaduotojas 2008-07-03 301790536 IĮ STATINIŲ EKSPERTAS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Specializuota statybos veikla 2008-07-08 STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, PASTATŲ EBERGINIO NAUDINGUMO SERIFIKATŲ IŠDAVIMAS