2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    GIMŽAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 135


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1962-02-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Ignalina
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kirdeikių k., Utenos raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Utenos kolegija aplinkosaugininkas - ekologas 2012
  Aukštesnysis Leningrado kino technikumas technikas 1989
  Techninis Kauno 23 technikos m-kla kino mechaniko 1981
  Vidurinis Kirdeikių v. m-kla - 1980


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Ignalinos r. sav. tarybos narys 1995 - 1997
  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys 1997 - 2000
  Ignalinos rajono sav. tarybos narys 2003 - 2007
  Ignalinos rajono sav. tarybos narys 2007 - 2011
  Ignalinos rajono. sav. tarybos narys 2011 - 2015


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai,politinio darbo organizatorius 17. Visuomeninė veikla Ignalinos bitininkų draugijos "Austėja" pirmininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos skyriaus valdybos narys
  18. Pomėgiai bitininkystė, sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Nijolė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Kristina, Miglė