2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EVALDAS    MACEIKA

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 132


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: EVALDAS MACEIKA

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-09-03 211950810 VILNIAUS UNIVERSITETAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-06-01 2012-06-15 111950243 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2011-04-01 302496128 VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MO

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  ESU TS-LKD PARTIJOS LAZDYNŲ SKYRIAUS PIRMININKAS; ESU LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PARKO DRAUGIJOS STEIGĖJAS IR TARYBOS NARYS; ESU LIETUVOS RADIACINĖS SAUGOS DRAUGIJOS NARYS; ESU VIENAS IŠ TARPTAUTINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS EKSPERTŲ.