2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EGIDIJUS    GIEDRAITIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 123


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: EGIDIJUS GIEDRAITIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DAURA
  Pavardė: GIEDRAITIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Karjeros valstybės tarnautojas struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas, JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Administracijos vadovas (pirmininkas) ar jo pavaduotojas 2001-02-28 158336241 KOOPERATYVAS ARUODAI GALIMAS DEKLARUOJANČIO DALYVAVIMAS SKIRIANT PARAMĄ AR SVARSTANT MO KESČIO LENGVATĄ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1996-03-26 193340197 JURBARKO RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2007-12-20 301501654 VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLAS DEKLARUOJANTIS ATSTOVAUJA VIETOS VEIKLOS GRUPEI NEMUNAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2012-01-01 302593310 PASKYNŲ BENDRUOMENĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2008-04-18 301738240 VIETOS VEIKLOS GRUPĖ NEMUNAS GALIMAS DEKLARUOJANČIO DALYVAVIMAS SKIRIANT PARAMĄ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2001-05-10 110083262 JURBARKO KREDITO UNIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2001-02-28 188713933 JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 1993-09-01 190918991 JURBARKO R. VADŽGIRIO PAGRINDINĖ MOKYKLA GALIMAS DEKLARUOJANČIO DALYVAVIMAS SVARSTANT ĮSTAIGOS VEIKLOS ATAS KAITĄ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys (neregistruoti Lietuvoje) 2011-12-20 2011-12-20 13800 AUTOMOBILIO PIRKIMAS
  Deklaruojantysis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-09-11 2013-09-30 246700 LAIDAVIMAS UŽ PASKOLĄ
  Deklaruojantysis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-08-06 2013-08-06 150000 LAIDAVIMAS UŽ PASKOLĄ
  Deklaruojantysis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-05-08 2013-05-08 17000 LAIDAVIMAS UŽ PASKOLĄ
  Deklaruojantysis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-04-21 2014-04-21 100000 LAIDAVIMAS UŽ PASKOLĄ
  Deklaruojantysis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-04-06 2013-04-06 31000 158336241 LAIDAVIMAS UŽ PASKOLĄ
  Deklaruojantysis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-08-01 2013-08-01 70000 300022487 LAIDAVIMAS UŽ PASKOLĄ

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos DAURA GIEDRAITIENĖ SAVIVALDYBĖS SKYRIAUS VADOVĖ, GALIMAS DALYVAVIMAS SVARSTANT SKYRIAU S VEIKLĄ, TVIRTINANT GALIMŲ ETATŲ SKAIČIŲ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos KANTVILAS GIEDRAITIS SŪNUS LANKO MOKYKLĄ, GALIMAS DALYVAVIMAS SVARSTANT ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITĄ AR VADOVĖS DARBĄ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos NORGILĖ GIEDRAITYTĖ DUKRA LANKO DARŽELĮ, GALIMAS DALYVAVIMAS SVARSTANT ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITĄ AR VADOVĖS DARBĄ.

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2003-01-02 ŪKININKO ŪKIS - AUGINU JAVUS, JUOS PARDUODU RINKOJE
  Deklaruojantysis Pramogų ir poilsio organizavimo veikla 2011-07-01 TEIKIU STOVYKLOS VADOVO PASLAUGAS