2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALFREDAS    JONUŠKA

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 122


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ALFREDAS JONUŠKA

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DAIVA
  Pavardė: JONUŠKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, ŠIAULIŲ PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2007-05-09 110067596 ŠIAULIŲ PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2004-12-25 193049010 SPORTO KLUBAS KRISTALAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2012-01-24 112043462 KREDITO UNIJA ŽEMDIRBIO GEROVĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-02-27 188694358 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
  Deklaruojantysis Užsienio valstybė Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 2010-09-21 EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS NARYS. DARBDAVIŲ GRUPĖ.

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos SIDUTĖ BALČIŪNIENĖ SESUO, UAB APGINTIS VADOVĖ. GALIMAS DEKLARUOJANČIO ASMENS DALYVAVIMAS PALANKIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESE.