2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GIEDRIUS    GRAŽULIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 121


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: GIEDRIUS GRAŽULIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2012-06-14 112040690 KREDITO UNIJA VILNIAUS TAUPOMOJI KASA PAJININKAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Stebėtojų tarybos narys ar pirmininkas 2012-02-01 302651151 KREDITO UNIJA AMBER STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Teisinė veikla 2008-06-09 BENDRIEJI PATARIMAI IR KONSULTACIJOS, TEISINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  1. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB MAXLAW, KODAS: 301153596, PAREIGOS: GENERALINIS DIREKTORIUS (NUO 2012-01-03); 2. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU AB RASEINIŲ MELIORACIJA, KODAS: 172203882, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2011-12-09); 3. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB DMD INVESTMENT, KODAS: 300153383, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2012-05-16); 4. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB VISAGINO TRANSPORTO CENTRAS, KODAS: 110088380, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2012-05-16); 5. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB UKLARA, KODAS: 282921750, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2012-05-21); 6. GIEDRIUS GRAŽULIS NUOSAVYBĖS TEISE VALDO 61 PROC. ĮSTATINIO KAPITALO SUDARANČIŲ UAB MAXLAW, KODAS: 301153596, AKCIJŲ; 7. GIEDRIUS GRAŽULIS NUOSAVYBĖS TEISE VALDO 100 PROC. ĮSTATINIO KAPITALO SUDARANČIŲ UAB STATVETA, KODAS: 302814869, AKCIJŲ