2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALFREDA    TAMOŠEVIČIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 119


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1949-04-28
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Telšiai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Telšiai
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis neuniversitetinis Žemaitijos kolegija Muzikos pedagogika 2005
  Aukštasis neuniversitetinis J. Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla Smuiko specialybės mokytoja, orkestro artistė 1971


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė nuo 1993 metų, Telšių skyriaus pirmininkė

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Telšių rajono savivadybės taryba, Vicemerė 1995 - 1997
  Telšių rajono savivadybės taryba, Merė 1997 - 1997
  Telšių rajono savivadybės taryba, mero patarėja kultūrai 1997 - 2000
  Telšių rajono savivadybės taryba 2000 - 2004
  Telšių rajono savivadybės taryba 2004 - 2007
  Telšių rajono savivadybės taryba 2007 - 2011
  Telšių rajono savivadybės taryba, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Telšių muzikos mokykla,smuiko specialybės vyr. mokytoja 17. Visuomeninė veikla 1972 m. pradėjau aktyviai dalyvauti Telšių kultūrinėje, socialinėje (buvau Caritas savanorė - reikalų vedėja), aktyvioje politinėje veikloje dalyvauju nuo Sąjūdžio. 1993 m. įstojau į Tėvynės Sąjungos narius, vėliau išrinkta Skyriaus pirmininke. Dalyvauju Sausio 13-os brolijos, Tremtinių - politkalinių bendrijos, NVO, įvairių komisijų veikloje.
  18. Pomėgiai kelionės, knygos, sodas ir gėlės
  19. Šeiminė padėtis našlė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Rokas, Eglė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  būdama mokytoja ir Tarybos nare daug bendrauju su jaunimu, bendruomenėmis, NVO. Atsakingai padedu spręsti iškilusias problemas, stengiuosi padėti suvokti Laisvės sąvoką, atsakomybę už savo artimuosius, savo Tėvynę, patikėti savo Valstybe. Pozityviai žiūriu į savo Lietuvos ateitį, nes gyvenu, sąžiningai dirbu ir remiuosi dvasinėmis, dorovinėmis vertybėmis. Būtina sugrąžinti pasitikėjimą Seimu ir TS-LKD partijos išrinktais nariais, kad kuo skubiau išbristume iš dvasinės krizės. Manau, kad mano žinios, patirtis, energija ir ryžtas gali padėti suprasti ir spręsti šiandienos kylančius iššūkius. Tai būtų mano indėlis į Lietuvos ateities sėkmę.