2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DAINIUS    BARDAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 116


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: DAINIUS BARDAUSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DANGUOLĖ
  Pavardė: BARDAUSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASPC
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2000-05-01 190793833 KUPIŠKIO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS RAJONO TARYBOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-02-27 188774975 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS IR ĮSTAIGOS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS RAJONO TARYBOJE

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-02-08 15000 112025592 NORDEA BANK FINLAND PIC LIETUVOS SKYRIUS PINIGAI
  Sutuoktinis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-02-08 18000 112025592 NORDEA BANK FINLAND PIC LIETUVOS SKYRIUS PINIGAI

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos AUDRIUS BARDAUSKAS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO, PIRKIMO PARDAVIMO SANDORIAI; RAJONO TARYBOS SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU JO DARBOVIETE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos DANGUOLĖ BARDAUSKIENĖ RAJONO TARYBOS SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU JOS DARBOVIETE

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Veikla, įsigijus verslo liudijimą 2011-07-04

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  VEIKLA KUPIŠKIO RAJONO TARYBOJE; VISUOMENINĖ VEIKLA; DARBINĖ VEIKLA PAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE;