2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    CIMBOLAITIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 114


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: JONAS CIMBOLAITIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: VIDMINA
  Pavardė: CIMBOLAITIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, UAB TAMRO VAISTINĖ FIL. 231, SAVANORIŲ 16, VILNIUS, FARMAKOTECHNIKĖ
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2009-12-16 288739270 NMA PRIE ŽŪM KONTROLĖS DEPARTAMENTO VILNIAUS PVS L.E.P. VEDĖJO PAV.
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, pajininkas, dalininkas 2003-11-25 126380532 986-OIJI IGNSB "SALŲ ĄŽUOLYNAS" NARYS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-11-28 100000 112043081 KREDITO UNIJA "SOSTINĖS KREDITAS" PINIGAI REMONTO DARBAMS/PERKREDITAVIMUI/VARTOJIMUI