2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RAMŪNAS    ALMINAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 110


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: RAMŪNAS ALMINAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: NERINGA
  Pavardė: ALMINIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Darbuotojas, SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2011-01-01 191425670 SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Sutuoktinis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-04-05 121065 112020136 ŪKIO BANKAS JURBARKO FILIALAS INDĖLIS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Niekur kitur nepriskirta gamyba 2004-07-28 LAIVŲ IR VALČIŲ STATYBA BEI REMONTAS, PRAMOGINIŲ IR SPORTINIŲ KATERIŲ (LAIVŲ) STATYBA BEI REMONTAS.