2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VIRGINIJA    RADZIŠAUSKIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 109


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1960-05-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šeduva
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kauno m.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštesnysis Kauno aukštesnioji katechetų mokykla Katalikų religijos mokytojo 2001


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjungos-Lietuvos Krikščionių Demokratų

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,Seimo nario sekretorė-padėjėja 17. Visuomeninė veikla įvairių projektų rengimas ir įgyvendinimas
  18. Pomėgiai muzika, menai, kelionės
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rimantas Radzišauskas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Kęstutis Radzišauskas, Jolanta Radzišauskaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  domiuos socialiniais reikalais, žinių visuomenės plėtra, organizacine veikla.