2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALMA    RADVILĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 108


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1970 m. rugpjūčio 25 d. Raseinių rajono Ariogalos apylinkės Survilų kaime Bronės ir Česlovo Radvilavičių šeimoje.
  Iki 2002 m. pabaigos gyveno Raseinių rajono Butkiškės kaime. Čia 1979 m. baigė Butkiškės pradinę mokyklą, kurioje vėliau (beveik po 20 m.) ir pati dirbo pradinių klasių mokytoja. 1988 m. baigė Ariogalos vidurinę mokyklą (dabar – Ariogalos gimnazija).
  1991 m. baigė Kauno aukštesniąją medicinos mokyklą ir įgijo medicinos felčerės specialybę.
  2001 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) ir įgijo edukologijos bakalauro laipsnį, pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2003 m. ten pat įgijo edukologijos (socialinių institucijų vadybos) magistro laipsnį (baigė su pagyrimu).
  1991–1994 m. dirbo Raseinių rajono Požečių felčerių punkto vedėja.
  1996–2002 m. – Raseinių rajono Butkiškės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.
  2002–2005 m. – Raseinių rajono Skaraitiškės pagrindinės mokyklos direktorė.
  Nuo 2005 m. iki dabar dirba Raseinių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje socialine pedagoge. 2011 m. suteikta socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija. Yra tarptautinės patyčių prevencijos programos „Olweus“ instruktorė.
  1996 m. įstojo į Tėvynės sąjungą ir nuo to laiko aktyviai dalyvauja partijos veikloje. 2002, 2007, 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimuose kandidatavo į Raseinių rajono savivaldybės tarybą pagal Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą.
  2011 m. buvo pakviesta dirbti Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Jono Dagio padėjėja. Nuo 2012 m. – TS-LKD politinio darbo organizatorė. Daug metų yra TS-LKD Raseinių skyriaus vicepirmininkė. Gilina politines žinias – 2012 m. dalyvavo TS-LKD „Politinės akademijos“ mokymuose.
  Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: Raseinių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos narė, Raseinių rajono savivaldybės kompleksiškai teikiamos pagalbos tarpinstitucinės komandos narė, Šeimos ir vaiko reikalų komisijos narė prie Vaiko teisių apsaugos skyriaus.
  Pomėgiai – savišvieta, psichologija, muzika, poilsis gamtoje.
  Įvairiais lygiais moka rusų, vokiečių, anglų kalbas.
  Našlė. Duktė Rūta Bakutytė – Vytauto Didžiojo universiteto trečio kurso studentė.