2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GINTAUTAS    RADŽIUKYNAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 103


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-08-21
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kalesninkų k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Taip
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  Tuo atveju, jei bent į vieną 9 punkto klausimą atsakėte “Taip” ir norite papildomai apie tai paaiškinti, paaiškinimą įrašykite čia:
  Baustas už nerūpestingą šaunamojo ginklo laikymą, teistumas išnykęs.

  10. Gimimo vieta Žagarių kaimas Seirijų seniūnija Lazdijų rajonas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos veterinarijos akademija zooinžinierius 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Alytaus rajono savivaldybė, tarybos narys 1990 - 1995
  Alytaus rajono savivaldybė, tarybos narys 2007 - 2011
  Alytaus rajono savivaldybė, tarybos narys 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Simno žemės ūkio mokykla,Direktorius 17. Visuomeninė veikla Sporto klubas"Ąžuolas" prezidentas, medžiotojų klubo "Simnas" pirmininkas, Kalesninkų kaimo bendruomenės valdybos narys, LKSKA "Nemunas" valdybos narys.
  18. Pomėgiai sportas, žvejyba, medžioklė
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Angelė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Ramūnas, Edita