2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EDITA    GUDIŠAUSKIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 100


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: EDITA GUDIŠAUSKIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: FORTŪNATAS
  Pavardė: GUDIŠAUSKAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, VŠĮ KAUNO GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS STOTIS
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2009-11-17 135735822 LAMPĖDŽIŲ BENRUOMENĖS CENTRAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Priežiūros organo narys 2012-01-02 235014830 AB KAUNO ENERGIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-14 188764867 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2009-10-17 301697060 LIETUVOS PARAMEDIKŲ ASOCIACIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Sutuoktinis Pirkimas Žodinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-22 2012-05-22 20000 VOKIETIJA AUTOMOBILIS

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ANDRIUS CECHANAVIČIUS BROLIS, DIRBA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ŽYDRA CECHANAVIČIENĖ BROLIO SUTUOKTINĖ, DIRBA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE