2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MINDAUGAS PETRAS    BALAŠAITIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 98


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1969 m. balandžio 19 d. Kaune tarnautojų šeimoje.
  Nuo 1975 m. mokėsi Kauno J. Jablonskio vidurinėje mokykloje, ją baigė 1986 m.
  Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) Lengvosios pramonės fakultetą.
  Po vienerių metų mokslo, 1987 m., buvo pašauktas atlikti privalomąją karinę tarnybą tarybinėje armijoje Leningrade. Atlikęs tarnybą, 1989 m. tęsė studijas Kauno technologijos universitete.
  1993 m. įgijo lengvosios pramonės inžinieriaus kvalifikaciją.
  Baigęs mokslus ėmėsi savarankiško verslo – įkūrė įmonę.
  1997 m. pradėjo dirbti vadybininku akcinėje bendrovėje „Audėjas“.
  2001 m. – akcinės bendrovės „Liepsna“ technikos direktorius.
  Nuo 2004 m. vadovavo bendrovėms UAB „Sienojus“, UAB „Baltwood“, UAB „Juodeliai“.
  2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo paskirtas Kauno apskrities viršininko pavaduotoju.
  2010 m. laimėjo konkursą ir pradėjo eiti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas.
  Nuo 2012 m. iki šiol eina Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojo pareigas.
  Žmona Rita – ekonomikos ir finansų magistrė, valstybės tarnautoja. Sūnus Julius, duktė Agnė – moksleiviai.