2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALFONSAS    VILDŽIŪNAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 96


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1955 m.
  1979 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos chorinio dirigavimo specialybę (prof. Povilo Gylio klasė), o 1985 m. – asistentūrą stažuotę Maskvos Gnesinų muzikiniame pedagoginiame institute. Stažavo Maskvos kameriniame chore pas profesorių V. Mininą ir J. S. Bacho akademijoje Vokietijoje.
  1979–1989 m. dirbo Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų Chorinio dirigavimo katedroje. 1988–1989 m. buvo Kultūros fakulteto dekanas. 1989–1993 m. dirbo Lietuvos radijo kamerinio choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu.
  Nuo 1993 m. gyvena Klaipėdoje ir vadovauja chorui „Aukuras“. Nuo 1997 m. vadovauja Plungės kameriniam chorui.
  2000–2003 m. vadovavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyriui.
  2002 m. Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalio Klaipėdoje meno vadovas, 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos meno vadovas.
  Išsiskyręs. Sūnus Adomas (g. 1981 m.), duktė Agnė (g. 1979 m.).