2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    DIENINIS

Apygarda: Ignalinos - Švenčionių (Nr.53)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 93


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: JONAS DIENINIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: LAIMUTĖ
  Pavardė: DIENINIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, VŠĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS UNIVERSITETINĖ LIGONIN Ė
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-04-02 302326389 ASOCIACIJA, PALŪŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖ VALDYBOS NARYS. NEAPMOKAMA VEIKLA - KAIMO BENDRUOMENĖS TELKIMAS, K AIMO PUOSELĖJIMAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2007-04-24 124110246 VĮ REGISTRŲ CENTRAS ĮMONĖS VYRIAUSIASIS BUHALTERIS-FINANSŲ VALDYMO DEPARTAMENTO VIRŠIN INKAS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Vertybinių popierių sandoriai Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-29 2013-05-29 150000 112029270 AB DNB BANKAS - PLATINTOJAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TAUPYMO LAKŠTŲ ĮSIGIJIMO SUTARTIS

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  ASOCIACIJA, MEDŽIOTOJŲ BŪRELIS "LINKMENYS", KODAS 191748727 - BŪRELI O NARYS IR REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS, ATSAKINGAS UŽ BŪRELIO VE IKLOS KONTROLĘ. ASOCIACIJA, UKMERGĖS RAJONO VEPRIŲ MEDŽIOTOJŲ BŪRELI O NARYS