2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIS    STRELČIŪNAS

Apygarda: Lazdynų (Nr.9)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 88


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1960-09-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus inžinerinis statybos institutas Automobilių autoūkio specialybė (inžinierius mechanikas) 1987


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto savivakdybės tarybos narys 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB"Fabeta",Vyriausiasis viešųjų ryšių specialistas 17. Visuomeninė veikla Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus skyriaus valdybos narys
  18. Pomėgiai Biliardas, kelionės, žvejyba
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Regina Strelčiūnienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Gediminas Strelčiūnas, Agnė Strelčiūnaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  daugiau nei dvidešimt metų dirbu savivaldybėje, ilgus metus buvau Vilniaus Lazdynų seniūnu (1992-2011) ir tris kadencijas (2006-2012) vadovavau Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai (LSSA). Šiuo metu esu Vilniaus miesto tarybos narys.