2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DOBILAS    KURTINAITIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 73


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1958-07-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Alytus
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilkaviškio raj., Švitrūnų k.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis M.Romerio teisės universitetas teisės mokslų magistras 2003
  Aukštasis VU ekonomistas 1981


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Alytaus miesto savivaldybės taryba, tarybos narys 1990 - 2012
  Tarybos pirmininkas 1990 - 1995
  Meras 1995 - 2000
  Tarybos sekretorius 2003 - 2010
  Mero pavaduotojas 2011 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos -----------, 17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai teisė, ekonomika, muzika, sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Valė Kurtinaitienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Dovilė Kurtinaitytė- Venediktovienė, Vytenė Kurtinaitytė (TS-LKD narės)

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Manau, kad per du dešimtmečius vietos savivaldoje sukauptav patirtis yra tvirtas ir patikimas pamatas darbui Lietuvos respublikos Seime