2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

PETRAS    MUSTEIKIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 68


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1940-01-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kelmės rajonas, Vaiguvos seniūnija, Klepotauskių kaimas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Tomsko geležinkelio transporto inžinierių elektromechanikos institutas Susisiekimo kelių inžinierius-elektromechanikas 1961


  13. Kokias užsienio kalbas mokate lenkų, vokiečių, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narys. Buvau Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoso nariu.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Nebuvau -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, kanceliarija,Seimo nario Sauliaus Pečeliūno padėjėjas-sekretorius. 17. Visuomeninė veikla Lietuvos politiniųų kalinių ir ttremtinių sąjungos pirmininko pavaduotojas, Valdybos ir tarybos narys. LPKTS Vilniaus sk. vadovas. Vilniaus m. Karolinškių seniūnijos bendruomenės tarybos pirmininkas
  18. Pomėgiai teatras, kelionės, sodas, psichologija, teisė, knygos
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) danutė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Raminta, Tautvydas. Jie gyvena atskirai.

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu iniciatyvus, darbštus, komunikabilus. Sugebbu dirbti su informacijos šaltiniais ir srautais.