2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GINTARĖ    SKAISTĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 61


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: GINTARĖ SKAISTĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: AUDRIUS
  Pavardė: SKAISTYS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Karjeros valstybės tarnautojas įstaigos vadovas ar jo pavaduotojas, nenurodytas 355, 358 klasifikatoriaus punktuose, VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE TARNYBA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2000-10-26 135677397 UAB TESUMA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2002-12-16 132643710 UAB MOTIS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2000-11-14 135677397 UAB TESUMA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2005-11-10 191928216 ATLANTO SUTARTIES LIETUVOS BENDRIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2010-06-27 191691799 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 2004-11-26 300580570 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOTAVIMO BENDRIJA NR. 204
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2012-03-28 135042622 VŠĮ KAUNO CENTRO POLIKLINIKA STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2009-11-09 135550072 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO KULTŪROS CENTRAS TAUTOS NAMAI STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2007-04-14 111106319 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Valstybės politiko visuomeninis konsultantas, padėjėjas, patarėjas 2011-12-16 188605295 LR SEIMO KANCELIARIJA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-12-10 302304268 NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 1999-04-10 191928216 ATLANTO SUTARTIES LIETUVOS BENDRIJA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 1990-10-20 191691799 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 1990-03-09 190651410 LIETUVOS SĄJŪDIS