2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

BIRUTĖ    KAŽEMĖKAITĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 56


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1961-04-24
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kalvarija
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Jutkių kaimas, Rokiškio raj.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno medicinos institutas gydytoja 1987


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD narė, iki susijungimo LPKTS

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kalvarijos savvivaldybės tarybos narė 2000 - 2003
  Kalvarijos savivaldybės tarybos narė 2003 - 2007
  Kalvarijos savivaldybės tarybos narė 2011 - 2015


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras, 17. Visuomeninė veikla Labdaros ir paramoos fondas ,,Sūduvos ateitis"- direktorė, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos (LPKTS) valdybos narė, LPKTS tarybos pirmininko pavaduotoja, LPKTS Marijampolės filialo pirmininkė, Lietuvos ggydytojų sąjungos narė, Kristijono Donelaičio draugijos narė
  18. Pomėgiai žvejyba, grožinė ir medicininė literatūra, anglų kalbos
  19. Šeiminė padėtis netekėjusi
  20. Vaikų vardai (pavardės)