2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ŽILVINAS    LELEIVA

Apygarda: Raseinių (Nr.42)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 55


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ŽILVINAS LELEIVA

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: VILIJA
  Pavardė: LELEIVIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, UAB "ELELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2008-12-01 188605295 LR SEIMO KANCELIARIJA SEIMO NARIO PADĖJĖJAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2008-11-18 191954481 VO "UŽ PILIETINĘ VISUOMENĘ"

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Išsimokėtinas pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-09-14 65904 UAB "NORDEA FINANCE LITHUANIA" AUTOMOBILIO LIZINGAS
  Deklaruojantysis Parama, labdara, auka Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-07-24 32722 NACIONALINĖ MOKĖLIMO AGENTŪRA PARAMA IŠ NMA KPP PROGRAMOJE
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-06-11 70000 BUTO PIRKIMAS
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paslauga Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-02-13 17700 ALGIMANTAS PAULIONIS ATLIKO DARBUS PAGAL SUTARTĮ VYKDANT NMA PROJEKTĄ
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paslauga Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-03-26 10164 167573296 A. ŽIUKO ĮMONĖ, IĮ ATLIKO DARBUS PAGAL SUTARTĮ VYKDANT NMA PROJEKTĄ
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-06-17 56000 AB SEB BANKAS PASKOLA BUSTUI PIRKTI
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-03-08 40000 AB DNB NORD BANKAS VARTOJAMOJI PASKOLA
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-07-21 15000 AB SEB BANKAS VARTOJAMOJI PASKOLA

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Sutuoktinis Lietuvos Respublikos ALDIRDAS SAUDARGAS EUROPOS PARLAMENTO NARIO PADĖJĖJA

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2008-02-01