2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GEDIMINAS    KRASAUSKAS

Apygarda: Dzūkijos (Nr.69)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 52


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: GEDIMINAS KRASAUSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: NIJOLĖ
  Pavardė: KRASAUSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2009-01-07 302311273 ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Meras ar jo pavaduotojas 2007-04-12 188718528 ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-12-04 20000 112025973 AKCINĖ BENDROVĖ BANKAS SNORAS PINIGAI
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-12-21 2012-12-21 10074 ŽEMĖS SKLYPAS
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-12-21 2012-12-21 10074 PIRKIMO SUTARTIES OBJEKTAS - ŽEMĖ

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos VIDA VRUBLIAUSKIENĖ VIDA VRUBLIAUSKIENĖ DIRBA ASO ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ VADOVE. JI YRA ALYTAUS RAJONO SAVIVADLYBĖS MERO ŽMONA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos JOLITA KRASAUSKIENĖ JOLITA KRASAUSKIENĖ DIRBA ASO ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS BUHALTERE-FINANSININKE. JI YRA DEKLARUOJANČIOJO MARTI

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  ASO ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ DALYVAUJA ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSE PROGRAMOSE, GAUNANT PINIGINES LĖŠAS IR PAN. TODĖL DAKLARUOJANTYSIS TURI NUSIŠALINTI PRIIMANT SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMS SPRENDIMUS ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATŽVILGIU. TAIP PAT DEKLARUOJANČIAJAM PAGAL ASO ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATUS PRISKIRTA ATSTOVAUTI ASOCIACIJAI, PASIRAŠYTI SUTARTIS, ATIDARYTI SĄSKAITĄ BANKE IR KITAS FUNKCIJAS, NURODYTAS ASOCIACIJOS ĮSTATUOSE, KURIE SKELBIAMI SAVIVALDYBĖS TINKLALAPYJE WWW.ARSA.LT, TAIP PAT DEKLARUOJANTYSIS SPRENDŽIA KLAUSIMUS, SUSIJUSIUS SU DARBUOTOJŲ PRIĖMIMU IR ATLEIDIMU, KITAIS PERSONALO KLAUSIMAIS, TODĖL GALIMI INTERESŲ KONFLIKTAI. 2011-03-10 ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLU NR. 16 DEKLARUOJANTYSIS BUVO ĮPAREIGOTAS, KAD VADOVAUDAMASIS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOMIS, VYKDYDAMAS SAVO FUNKCIJAS, PRIIMTŲ PERSONALINIUS IR KITUS VEIKLOS SPRENDIMUS V. VRUBLIAUSKIENĖS IR J. KRASAUSKIENĖS ATŽVILGIU.