2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EVALDAS    JURKEVIČIUS

Apygarda: Baltijos (Nr.20)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 50


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: EVALDAS JURKEVIČIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ELENA
  Pavardė: JURKEVIČIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2000-01-01 293435550 KLAIPĖDOS APSKRITIES DEKORATYVINIŲ PAUKŠČIŲ AUGINTOJŲ KLUBAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-06-01 191691799 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 2002-06-01 142088310 INDIVIDUALIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRUOMENĖ "SMELTĖ"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Seimo pirmininkas, Seimo narys 2008-11-17 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-05-13 70000 ONUTĖ SCHWARZ KREDITAS
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2005-01-26 100000 112029651 "SWEDBANK", AB KREDITAS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Sutuoktinis Veikla, įsigijus verslo liudijimą 2006-02-09 VERSLO LIUDIJIMAS (KIRPĖJA)