2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JUSTINAS    URBANAVIČIUS

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 46


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1982 m. Garliavoje, darnioje Alfonso ir Irenos Urbanavičių šeimoje. Turi jaunesnę seserį Dovilę, ji baigė Kauno medicinos universitetą.
  2001 m. baigė Garliavos vidurinę mokyklą ir įstojo į Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakultetą.
  2007 m. apgynė miškininkystės magistro laipsnį. Bestudijuodamas universitete 2005 m. baigė Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklą, jam suteiktas atsargos karininko leitenanto laipsnis.
  Dar studijų metais pradėjo dirbti miškų struktūroje, iki 2008 m. Seimo rinkimų dirbo VĮ Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje, Braziūkų girininkijoje girininko pavaduotoju. Taip pat buvo neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius.
  Dar nuo mokyklos laikų pradėjo domėtis politika: nuolat stebėjo politinius procesus, vykstančius Lietuvoje. Pradėjo publikuoti straipsnius spaudoje, tapo Alšėnų seniūnijos bendruomenės tarybos nariu.
  2003 m. įstojo į Lietuvos krikščionių demokratų partiją, subūrė nemažai jaunimo ir iki šiol yra jau susijungusios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.
  2007 m. dalyvavo savivaldybių tarybų rinkimuose ir iki 2008 metų rudens dirbo Kauno rajono savivaldybės taryboje, buvo Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto pirmininkas.
  2008 m. rudenį vykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose laimėjo Kauno–Kėdainių vienmandatėje rinkimų apygardoje ir šiuo metu yra Seimo narys, nuo šių metų birželio 30 dienos – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.
  Laisvalaikio turi nedaug, todėl stengiasi su šeima jį praleisti aktyvai, naudingai ir įdomiai: būna gamtoje, važinėja dviračiais, puoselėja namų aplinką. Medžiotojas selekcininkas.
  2008 m. pradžioje sukūrė šeimą, augina sūnų Vilių ir dukterį Eglę. Žmona Jurga
  įgijusi Kauno technologijos universiteto verslo ir vadybos magistro laipsnį.