2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RYTAS    KUPČINSKAS

Apygarda: Aleksoto - Vilijampolės (Nr.12)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 33


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1949-02-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kauno miestas, Lietuva
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno Politechnikos institutas (dabbar Kauno Technologijos universitetas) inžinierius-elektrikas (specialybė automatika ir elektronika) 1972
  Vidurinis Kauno I vidurin4 (buvusi Komjaunimo, dabar Aušros gimnazija) ----------- 1966


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno miesto savivaldybės taryba, deputatas 1990 - 1995
  Kauno miesto savivaldybės taryba, narys, valdybos narys 1995 - 1996
  Lietuvos Respublikos Seimas, narys 1996 - 2000
  Kauno miesto savivvaldybės taryba, narys 2003 - 2004
  Lietuvos Respublikos Seimas, narys 2004 - 2008
  Lietuvos Respublikos Seimas, narys 2008 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Seimas,LR Seimo narys 17. Visuomeninė veikla Lietuvos Sąjūdžio narys nuo 1988 m., sąjūdinė ir profsąjunginė veikla Kauno ,,Promprojekte" (PSPI), Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyraius tarybos narys, pirmininko pav., pirmininkas. Lietugvos Sąjūdžio tarybos narys, pirmininkas.
  18. Pomėgiai politika, ekonomika, savivalda, kultūra, socialiniai reikalai, sportas.
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Zita-Rozalija Kupčinskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Andrius Kupčinskas; Rita Kupčinskaitė-Noreikienė.

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Mane visada jaudino aktualiausios mūsų valstybės, tautos, visuomenės laisvės ir nepriklausomybės bei žmonių problemos, teisingesnių santykių tarp žmonių siekis.