2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EGIDIJUS    VAREIKIS

Apygarda: Aušros (Nr.23)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 27


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1958 m. kovo 26 d. Kaune.
  1981 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Chemijos fakultetą. Studijavo bioorganinę chemiją.
  1989 m. apgynė biologijos mokslų (biochemijos) srities disertaciją.
  1990 m. studijavo Saint Paulo universitete Otavoje (Kanada) ir Milvokio Marquette universitete Viskonsino valstijoje (Jungtinės Amerikos Valstijos).
  1992–1993 m. stažavosi Universitetiniame aukštųjų tarptautinių studijų institute (Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales – IUHEI) Ženevoje (Šveicarija).
  1994–2000 m. gilino kvalifikaciją trumpalaikėse stažuotėse Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Vengrijoje.
  1981–1989 m. dirbo biochemijos srities mokslinį darbą Eksperimentinės endokrinologijos ir hormonų chemijos instituto Kauno filiale.
  1989–1991 m. žurnalo „Naujasis židinys“ redakcijoje dirbo Apžvalgų skyriaus vedėju.
  1989–1997 m. pagal sutartis ar įvairiomis progomis bendradarbiavo radijo stotyje „Laisvoji Europa“, televizijose „Baltijos TV“, „Kaunas plius“, rašė laikraščiams „Lietuvos aidas“, „Kauno diena“, „Amžius“, savaitiniams žurnalams „Veidas“, „Gimtasis kraštas“ ir kt.
  1992 m. Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos (UCIP) kongrese, vykusiame Campos do Jordao (Brazilija), apdovanotas specialiu žymeniu už žurnalistinę veiklą ir demokratinių vertybių propagavimą.
  1991 m. pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje-Atkuriamajame Seime ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje patarėju gynybos ir tarptautinio saugumo klausimais.
  1995–2004 m. dėstė Vilniaus universitete.
  Nuo 1996 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vedė kursus tarptautinio ir nacionalinio saugumo, pokomunistinių šalių politikos problemų klausimais.
  1997–2000 m. buvo VDU Politologijos katedros vedėjas.
  1997 m. – Lietuvos Respublikos pasiruošimo deryboms su Europos Sąjunga delegacijos narys.
  1998 m. buvo Lietuvos Respublikos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras.
  1996–2003 m. – Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) prezidentas.
  Nuo 2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys, Europos reikalų komiteto narys (iki 2004 m. – pirmininko pavaduotojas), Seimo parlamentinių ryšių grupių su Azerbaidžanu, Afrika, Vakarų Balkanais, Afganistanu ir Libanu pirmininkas.
  2003–2004 m. – Lietuvos Seimo stebėtojas Europos Parlamente, nuo 2004 m. – tarptautinio parlamentarų susivienijimo Afrikai (AWEPA) viceprezidentas.
  Nuo 2006 m. – Lietuvos Respublikos Seimo atstovas Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA), Asamblėjos Taisyklių ir procedūrų komiteto pirmininkas, Teisingumo ir žmogaus teisių komiteto narys, Monitoringo komiteto narys, 2006–2011 m. – specialusis ETPA raportuotojas Moldovos klausimais, nuo 2012 m. – specialusis ETPA raportuotojas Bosnijos ir Hercegovinos klausimais.
  Vedęs. Žmona – Rozvita. Vaikai: Martynas (1982–1996 m.), Aistė (g. 1987 m.).