2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EMANUELIS    ZINGERIS

Apygarda: Naujosios Vilnios (Nr.10)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 21


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1957-07-16
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė žydas

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas Lietuvių kalba ir literatūra 1981


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, vokiečių, rusų, lenkų, idiš
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Aukščiausioji Taryba, Atkuriamojo Seimo deputatas 1990 - 1992
  Seimo narys 1992 - 1996
  Seimo narys 1996 - 2000
  Seimo narys 2004 - 2008
  Seimo narys 2008 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 17. Visuomeninė veikla Demokratijų bendrijos Parlamentinio forumo pirmininkas
  18. Pomėgiai muzika, literatūra, kinas, krepšinis
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Virginija
  20. Vaikų vardai (pavardės) Danas, Estera

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  domiuosi lietuvių ir žydų literatūros ryšiais, žydų kultūros palikimu