2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DAINIUS    KREIVYS

Apygarda: Fabijoniškių (Nr.5)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 18


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: DAINIUS KREIVYS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DALIA
  Pavardė: KREIVIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Karjeros valstybės tarnautojas, UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2012-06-04 123876473 UAB "CATUS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-05-25 125008568 VŠĮ DEMOKRATINĖS POLITIKOS INSTITUTAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2011-09-09 123906016 UAB "STATYBŲ GAUSA"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-06-10 121420097 AB "SPECIALIZUOTA KOMPLEKTAVIMO VALDYBA"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-06-15 161621777 UAB "MAKVEŽA"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-06-15 123876473 UAB "CATUS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-06-15 123906016 UAB "STATYBŲ GAUSA"

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jos vertė didesnė negu 500 Lt Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-06-04 2012-06-04 400000 UAB "CATUS" AKCIJOS

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  UAB "CATUS" DUKTERINĖS ĮMONĖS AB "SPECIALIZUOTA KOMPLEKTAVIMO VALDYBA",UAB "MAKVEŽA", UAB "STATYBŲ GAUSA",AB" SILIKATAS",UAB "SILIKATO KARJERAS"