2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AUDRONIUS    AŽUBALIS

Apygarda: Šeškinės (Nr.6)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 8


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1958-01-17
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Macalester College World Press Institute (St.Paulas, Minesota, JAV) ---------- 1990
  Aukštasis Vilniaus Valstybinis universitetas (dabar Vilniaus universitetas) žurnalistika 1989
  Vidurinis Vilniaus Antano Vienuolio vidurinė mokykla (dabartinė Vytauto Didžiojo gimnazija) ------------ 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nuo 1998 m. - Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys (dabartinis partijos pavadinimas: Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko atstovas spaudaii 1990 - 1992
  Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo seimo Informacijos ir analizės centro vedėjas 1991 - 1993
  Lietuvos Respublikos Seimo narys (Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Europos reiklaų komiteto pirmininko pavaduotojas) 1996 - 2000
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2004 - 2008
  Lietuvos Respublikos Seimo narys (2008-2010 m. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 2008 - 2012
  Lietuvos Užsienio reikalų ministras 2010 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Užsienio reikalų ministerija,ministras 17. Visuomeninė veikla nuo 1976 m. Lietuvos Helsinkio grupės rėmėjas. 1998-2000 m. - Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacijos ,,British Chamber of Commerce" prezidentas. 2001-2003 m. - Nacionalinės žurnalų leidėjų asociacijos prezidentas. 1999 m. apdovanotas sausio 13-osios atmininmo medaliu, 2003 m. - Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO atminimo ženklu, 2007 m. - Ukrainos Respublikos 3-iojo laipsnio ordinu ,,Už nuopelnus".
  18. Pomėgiai Idealus laisvalaikis man reiškia paprastas akimirkas kartu su šeima - žmona ir dukromis. Taip pat mėgstu atsiversti gerą istorinę knygą, nueiti į koncertą, įkvėpti gryno oro gamtoje, fizškai padirbėti sodyboje ar pažvejoti.
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Loreta Ažubalienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Eglė Marija ir Aistė Valerija Ažubalytės

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Į politiką žmonės eina iš labai skirtingų sumetimų. Man pačiam impulsą įsitraukti į vviešuosius reikalus davė Lietuvos vergystės ir okupacijos pajauta Sovietų Sąjungos diktatūros metais. O tai, kad 1977 m. už ryšius su Lietuvos Helsinkio grupe buvau pašalintas iš Vilniaus Universiteto, padėjo galutinai apsispręsti dėl įsitraukimo į Sąjūdžio kovą už Lietuvos nepriklausomybę. Kaip paradoksaliai tai beskambėtų, ši kova niekad taip ir nesibaigė. Skirtumas tik tas, kad vakar gynėme Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę de jure, o šiandien siekiame ją realizuoti ir įprasminti de facto. Tai ne mažesnis, o gal net ir sudėtingesnis iššūkis, nes nebeliko visuomenę telkiančio išorinio priešo. Dabar turime patys susitvarkyti, ir tai, pasirodo, nėra taip paprasta. Nepaisant to, žinau, kad politiko darbas gali būti garbingas, atskaitingas ir prasmingas. Mėginu tai įrodyti savo asmeniniu pavyzdžiu- tiek ankstesnių kadencijų metu, dirbdamas Seeimo Užsienio reikalų komitete, tiek šiandien, vadovaudamas Lietuvos Respublikos diplomatiniam korpusui, tiek ir po ateinančių rinkimų, jei gausiu tautos pasitikėjimo mandatą.