2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANDRIUS    KUBILIUS

Apygarda: Antakalnio (Nr.3)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 1


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ANDRIUS KUBILIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: RASA
  Pavardė: KUBILIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Seimo pirmininkas, Seimo narys 2008-11-20 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS, SEIMO NARYS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Ministras pirmininkas, ministras 2008-11-27 188604574 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ, MINISTRAS PIRMININKAS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas (narys) 2002-04-17 195757047 LPF ,,MES DRAUGE" NARĖ
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Kolegialus valdymo organo narys 2003-02-06 195761120 M.ROSTROPOVIČIAUS LPF ,,PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS" VALDYBOS PIRMININKĖ

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos VYTAUTAS KUBILIUS, SŪNUS GOOGLE POLAND SP.O.O, LENKIJA, PLĖTROS DIREKTORIUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ANDRIUS KUBILIUS, SŪNUS UAB ,,IDW'', VIRĖJAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ŽIVILĖ KUBILIENĖ, MARTI LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBA, BIURO VADOVĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos RŪTA VALAINIENĖ, SESUO P.Į. INTERJERO STUDIJA ,,SPALVŲ DERMĖ" SAVININKĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos GABRIELĖ ŽAIDYTĖ, SVAINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS VOKIETIJOJE KULTŪROS ATAŠĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ELENA VALERIJA ŽAIDIENĖ, UOŠVĖ LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS NARĖ