2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EMILIS    MISIULIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 120


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1944 m. rugsėjo 24 d. Maskvoje, Rusijoje. Gyvena Vilniuje, Fabijoniškėse. Tėvas buvo stalius, mama ekonomistė. Tėvai mirę. Brolis Aleksas taip pat miręs.
  Mokytis pradėjo 1952 m. Lankė įvairias Vilniaus miesto mokyklas. 1968 m. baigė Vilniaus 10-ąją vakarinę vidurinę mokyklą.
  Dirbti pradėjo 1961 m. Vilniaus m. statybos valdyboje Nr. 1, o vėliau perkeltas į Televizijos mazgų gamyklą. Dirbo transformatorių vyniotoju. Šioje gamykloje priimtas į komjaunimą.
  1962 m. pagal komjaunimo kelialapį buvo išvykęs į Kazachstaną, dirbo tresto „Transsignalstroj“ elektriku.
  1963 m. dirbo Vilniaus remonto mechaninėje gamykloje „Miško technika“.
  1963–1966 m. tarnavo armijoje, oro pajėgose, radistu-šauliu.
  1967 m. dirbo Vilniaus m. 5-ojoje vidurinėje mokykloje vyr. pionierių vadovu, vėliau – komjaunimo sekretoriumi.
  1968 m. dirbo Kryme, pionierių stovyklos „Artekas“ būrio vadovu.
  1969 m. grįžęs į Vilnių įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos fakulteto neakivaizdinį skyrių.
  1969 m. dirbo Vilniaus m. pionierių rūmuose.
  1972 m. – Žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos respublikinio komiteto kultūros ir buities skyriaus metodininkas.
  1974 m. dirbo Respublikiniuose pionierių ir moksleivių rūmuose.
  1975–1980 m. su žmona dirbo pedagoginį darbą Šakių rajone.
  1978 m. baigė Vilniaus universiteto neakivaizdinį skyrių ir įgijo istoriko, visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją.
  1979 m. tapo Lietuvos komunistų partijos nariu.
  1980 m. su šeima grįžo į Vilnių ir dirbo Lenino rajono švietimo skyriuje inžinieriumi-ekonomistu.
  1981 m. dirbo Respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose.
  1981 m. – Šlifavimo staklių gamyklos klubo meno vadovas.
  1985 m. – pionierių stovyklos „Vilnelė“, kuri priklausė gamybiniam susivienijimui „Liettara“, viršininkas.
  1985 m. dirbo Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos MTI profsąjungos komitete treneriu-instruktoriumi.
  1986 m. perkėlimo tvarka dirbo LTSR valstybiniame kinematografijos komitete.
  1986 m. perkėlimo tvarka dirbo Vilniaus m. kurčiųjų mokykloje-internate auklėtoju, vėliau – istorijos mokytoju.
  1989 m. perkėlimo tvarka dirbo Vilniaus m. elektros matavimo technikos gamyklos kultūros namų direktoriumi.
  Nuo 1990 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Šiuo metu yra LSDP tarybos, LSDP Vilniaus m. skyriaus tarybos narys, Fabijoniškių poskyrio tarybos narys.
  1991–1996 m. organizavo tarptautinį bėgimo maratoną „Europos centras – Vilnius“.
  2003 m. priimtas į Lietuvos olimpinę akademiją, yra jos narys ir šiuo metu.
  1997–2007 m. – Vilniaus m. Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas. Dėl aktyvios visuomeninės veiklos mokykloje atsirado nauja sporto salė.
  2000–2004 m. buvo visuomeniniu Lietuvos Respublikos Seimo nario A. Kunčino patarėju Fabijoniškių apygardoje.
  2006 m. aktyviai dalyvavo kuriant Fabijoniškių bendruomenę „Fabijonai“.
  Nuo 2007 m. kovo mėn. – pensininkas.
  2007–2010 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo nario J. Oleko padėjėju sekretoriumi Fabijoniškių apygardoje.
  2012 m. balandžio mėn. išrinktas Vilniaus m. Fabijoniškių bendruomenės asociacijos pirmininku.
  2012 m. gegužės mėn. išrinktas Vilniaus m. Fabijoniškių seniūnijos vietos bendruomenės tarybos pirmininku.
  Vedęs. Žmona – Janė Kudirkaitė-Misiulienė. Turi du sūnus: Emilį (g. 1975 m.) ir Dainių (g. 1977 m.)