2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ARVYDAS    MOCKUS

Apygarda: Saulės (Nr.24)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 103


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1960 m. vasario 5 d.
  1967–1978 m. mokėsi Tauragės 4-ojoje vidurinėje mokykloje. Ją baigė aukso medaliu.
  1978–1983 m. studijavo Kauno A. Sniečkaus politechnikos institute. Jį baigė su pagyrimu. Inžinierius mechanikas.
  Nuo 1982 m. vasario mėn. iki 1982 m. spalio mėn. buvo Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto technikas.
  Nuo 1982 m. lapkričio mėn. iki 1983 m. kovo mėn. buvo LLKJS Kauno miesto Statybos ir montavimo tresto „Kauno statyba“ Statybos valdybos komjaunimo organizacijos sekretorius.
  Nuo 1983 m. rugsėjo mėn. iki 1984 m. sausio mėn. Šiaulių televizorių gamykloje dirbo inžinieriumi technologu.
  Nuo 1984 m. sausio mėn. iki 1992 m. vasario mėn. – Lietuvos komjaunimo organizacijos Šiaulių miesto komiteto trečiasis, antrasis, pirmasis sekretorius.
  Nuo 1992 m. kovo mėn. iki 1995 m. liepos mėn. buvo A. Mockaus individualios prekybos įmonės savininkas.
  Nuo 1995 m. rugpjūčio mėn. iki 1997 m. sausio mėn. UAB „Firma Megė“ dirbo vyriausiuoju finansininku.
  Nuo 1997 m. sausio mėn. iki 2002 m. birželio mėn. buvo UAB „Translėja“ direktorius.
  Nuo 2002 m. birželio mėn. iki šiol – UAB „Arvirida“ direktorius.
  2008 m. spalio mėn. tapo Seimo nario E. Žakario padėjėju-sekretoriumi.
  2008 m. lapkričio mėn. pagal Socialdemokratų partijos sąrašą išrinktas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu.
  Mokydamasis vidurinėje mokykloje su pagyrimu baigė jaunųjų fizikų mokyklą „Fotonas“, jaunųjų matematikų mokyklą, buvo įvairių olimpiadų dalyvis, lankė anglų kalbos kursus, vadovavo Lietuvos inžinierių brigadai Maskvoje per tarptautinį jaunimo festivalį.
  Vadovavo miesto jaunimo organizacijai, buvo Sąjūdžio pirmeivių klubo narys, miesto Sąjūdžio tarybos narys, dalyvavo įvairių miesto savivaldybės visuomeninių organizacijų veikloje.
  Mokydamasis institute ir dirbdamas lankė anglų kalbos kursus.