2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

KLAVDIJA    STEPANOVA

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 102


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: KLAVDIJA STEPANOVA

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: SIGITAS
  Pavardė: LABANAUSKAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UKMERGĖS MIESTO SENIŪNIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2012-05-01 183249984 UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ DĖL DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS