2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EGLĖ    MITKIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 91


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1965-08-02
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Pasvalys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Alytus
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas Vidurinės mokyklos matematikos mokytoja 1986
  Vidurinis Pasvalio raj. Pušaloto vid. m-kla nenurodė 1982


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partijos Tvarka ir teisingumas

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Pasvalio raj. Vaškų vidurinė mokykla,matematikos mokytoja 17. Visuomeninė veikla Partijos Tvarka ir teisingumas Pasvalio skyriaus pirmininkė, Pasvalio rajono pedagogų metodinės tarybos pirmininkė
  18. Pomėgiai Knygų skaitymas,politika, kelionės, spektakliai, naujų kompetencijų įsigijimas
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vidmantas Mitka
  20. Vaikų vardai (pavardės) Algima, Paulius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Darbas įvairiose rajono mokyklose ir visuomeninė veikla parodė, kad širdyje dar lieka vietos naujai patirčiai ir naujoms idėjoms. Kiekvienas iš mūsų esame ypatingas, žavingas, nepakartojamas – tad būtina šias savybes panaudoti ne vien tik saviraiškai, bet ir žmonių gyvenimo problemoms spręsti.