2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DANAS    DAMBRAUSKAS

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr.58)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 61


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1981-06-22
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Elektrėnai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Elektrėnai
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Magistras Mykolo Romerio universitetas Savivaldos institucijų administravimas 2013
  Aukštasis universitetinis Mykolo Romerio universitetas Politikos ir vadybos fakultetas Savivaldos institucijų administravimas 2010
  Aukštasis neuniversitetinis Vilniaus kolegija Vadybos ir verslo administravimas 2003


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partija Tvarka ir teisingumas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Elektrėnų saivaldybės tarybos narys 2007 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB „ Kosminija,Direktorius 17. Visuomeninė veikla Elektrėnai ne Vilniaus sąvartynas iniciatyvinės grupės pirmininkas, Nevyriausybinių organizacijų sektorius.
  18. Pomėgiai Šachmatai, skaitymas, žvejyba, futbolas, krepšinis, aktyvus laisvalaikio leidimas, politika, istorija
  19. Šeiminė padėtis Nenurodė
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Aelita
  20. Vaikų vardai (pavardės) Danielė, Gintarė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė