2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

PRANAS    NORVILAS

Apygarda: Pajūrio (Nr.22)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 56


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Jo gyvenimas šioje žemėje prasidėjo 1960 m. liepos 22 d. Plungės rajono Rietavo apylinkės Girdvainių kaime. Augo šešių brolių šeimoje. Yra antras vaikas. Tėvas Pranas gegužės 9 d. švęs 79 gimtadienį, jis per savo darbingą amžių daugiausia dirbo fermos vedėju. Mama Stanislava Šimkevičiūtė yra gimusi 1935 m. gruodžio 25 d. bajorų šeimoje. Ji visą laiką dirbo fermoje karvių melžėja ir gyvulių šėrėja. Nuo pat jaunų dienų visiems vaikams teko padirbėti fermose, prižiūrėti gyvulius. Gal dėl to jam pasirenkant profesiją nereikėjo daug galvoti – pasirinko veterinariją.
  Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, yra baigęs verslo vadybos bakalauro studijas. Nuo šių metų pradeda magistro studijas.
  1980 m. buvo pašauktas į Tarybinę armiją. Dvejų metų tarnybą atliko Minsko Tankų pulko Žvalgybos kuopoje. Teko žygiuoti dviejuose paraduose.
  Grįžęs iš karinės tarnybos pradėjo dirbti veterinarijos gydytoju „Pergalės“ kolūkyje, Tauragės rajone. Po pusmečio buvo paskirtas dirbti kolūkio vyriausiuoju veterinarijos gydytoju.
  Praėjus ketveriems metams gavo kvietimą dirbti Tauragės veislininkystės stotyje. Įvykdžius reorganizaciją persikėlė gyventi ir dirbti į Klaipėdos rajoną, Gargždų tarybinį ūkį, Kvietinių kaimą. Ten gyvena ir dabar. Pradėjo dirbti gyvulininkystės komplekso vedėju.
  1992 m., prasidėjus privatizacijai, dirbo žemės ūkio bendrovės „ Impulsas“ valdybos pirmininku. Likvidavus bendrovę 1996–1998 metais dirbo Dauparų ir Kvietinių kaimų seniūnu.
  2000 m. pradėjo dirbti akcinės bendrovės Vakarų laivų gamyklos meistru, gamybos vadovu, tarnybos direktoriumi.
  2007 m. kartu su sūnumi Tomu nusprendė pradėti savo verslą, jį tęsia sūnus.
  Dabar dirba Klaipėdos rajono savaitraščio „Gargždų kraštas“ redaktoriumi.
  Yra partijos Tvarka ir teisingumas narys. Klaipėdos rajono tarybos narys nuo 2011 m. vasario 27 d.
  Labai puikiai moka lietuvių ir rusų kalbas, turi anglų ir prancūzų kalbų pagrindus.
  Gyvena susituokęs su Laima Tilvikaite-Norviliene. Žmona – ikimokyklinio ugdymo pedagogė. Šiuo metu dirba sūnaus įmonėje vadybininke. Duktė Giedrė baigė Klaipėdos universitete pedagogikos mokslus.
  Visa šeima yra praktikuojantys katalikai. Kiekvienais metais stengiasi surasti galimybę išvykti į piligriminę kelionę. Teko aplankyti daugelį Šventų vietų – vaikščioti Kristaus takais po Izraelio žemes, 2000 m. dalyvavo susitikime su Šv. Tėvu Jonu Pauliumi antruoju, teko pasimelsti Lurde, Fatimoje ir dar daugelyje nuostabių pasaulio vietų.
  Vienas didžiausių pomėgių yra kelionės automobiliu. Dar mėgsta sportuoti, važinėti dviračiu. Yra pirties mėgėjas, blaivaus gyvenimo būdo šalininkas. Nerūko.
  Pripažįsta atvirumą, gerbia nuoširdumą, vertina draugystę ir ištikimybę. Nepakenčia melo, veidmainystės ir išdavystės.