2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LIVETA    KAZLAUSKIENĖ

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 52


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1964-09-27
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Karmėlavos II k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Tauragė
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštesnysis Tauragės politechnikumas Žemės ūkio elektrifikacijos specialybė 1984


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau TS-LKD narė

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno rajono savivaldybės tarybos narė 2007 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nuo 1990m. Estrados dainininkė, šeiminio Livetos ir Petro Kazlauskų dueto vadybininkė, 17. Visuomeninė veikla 2000 m. Kauno rajono Karmėlavos seniūnijos tarybos narė. • 2004–2007 m. – Kauno rajono Karmėlavos seniūnijos tarybos pirmininkė; • 2002 m.– Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centro „Židinys“ pirmininko pavaduotoja ir valdybos narė. Labdaros – paramos fondo “Algojimas“ valdybos narė. • 2012 m. Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centro „Židinys“ valdybos narė. Nuo 1992m. Esame Kauno NTI (Nepilnamečių Tardymo Izoliatorius) globėjai, paramos – labdaros renginių organizatoriai.
  18. Pomėgiai Dainavimas, koncertų, labdaros akcijų ir kitokių renginių organizavimas, tapymas, tekstų kūrimas, šaudymas,žvejyba,kelionės.
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Petras Kazlauskas
  20. Vaikų vardai (pavardės) dukra Ingrida Kazlauskaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė