2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALBINAS    KLIMAS

Apygarda: Plungės - Rietavo (Nr.35)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 35


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-03-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Babrungo k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Sakučių km. Šilutės raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Nebaigtas aukštasis Klaipėdos universitetas Rekreacija ir turizmas 2013
  Vidurinis Plungės 3-oji vid. m-la nenurodė 1970


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) esu partijos Tvarka ir teisingumas narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Plungės raj. Savivaldybės tarybą 2007 - 2011
  Plungės raj. Savivaldybės tarybą 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Plungės raj. Savivaldybė,meras 17. Visuomeninė veikla …“Lietuvos Laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos“ pirmininko pavaduotojas ……Šaulių sąjungos narys. Smulkaus ir vidutinio verslo „Plungės verslas“ asociacijos narys
  18. Pomėgiai Šachmatai, renginių organizavimas , Žemaitijos istorija
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Elena Klimienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Sigitas Klimas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė