2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

NATALJA    ISTOMINA

Apygarda: Baltijos (Nr.20)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 34


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1973-06-05
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Klaipėda
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Klaipėda, Lietuva
  11. Tautybė rusė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Turku universiteto (Suomija) Medicinos fakultetas Sveikatos mokslų daktaro laipsnis 2011
  Aukštasis Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas Socialinio darbo magistro laipsnis 2002
  Aukštasis Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas Edukologijos bakalauro laipsnis, vaikų darželio auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja 2001
  Aukštesnysis Klaipėdos m. medicinos mokykla Medicinos sesuo, kosmetikė 1995

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Daktarė , vardą Docentė

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) partijos Tvarka ir teisingumas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė 2011 - 2014


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas,plėtros koordinatorė, docentė, mokslo darbuotoja 17. Visuomeninė veikla Klaipėdos apskrities nevaisingų šeimų bendrijos įkūrėja, Europos slaugos mokslo akademijos (European Academy of Nursing Science) narė, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Klaipėdos apskrities Valdybos narė
  18. Pomėgiai mėgstu laisvalaikį leisti su šeima, rašau eiles
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Igor Istomin
  20. Vaikų vardai (pavardės) Katerina Istomina, Arina Istomina

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Svarbiausiomis vetybėmis laikau atvirumą, sąžiningumą sau ir kitiems, pagarbą kiekvienam žmogui nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos