2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALDONA ONA    RADČENKO

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 33


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1946-10-28
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Nemakščių mstl.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pramedžiavos k. Raseinių r.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas Pradinių klasių pedagogika ir metodika 1982


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) esu partijos Tvarka ir teisingumas narė (prieš 9 m. socialdemokratų partijos nare)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Raseinių rajono savivaldybės taryba 2003 - 2007
  Raseinių rajono savivaldybės taryba 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Raseinių rajono savivaldybės administracija,Tarybos narė 17. Visuomeninė veikla partijos Tvarka ir teisingumas Raseinių skyriaus pirmininko pavaduotoja, Raudonojo kryžiaus Raseinių skyriaus valdybos narė, Nemakščių bendruomenės sporto klubo „Smeltė“ steigėja
  18. Pomėgiai Poezija
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vladimiras
  20. Vaikų vardai (pavardės) Saulius, Giedrius, Vladimiras, Andriejus

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė