2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VINCAS    PLIKAITIS

Apygarda: Suvalkijos (Nr.63)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 28


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1957-07-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šleinių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Rūdninkų km. Kalvarijos sav
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštesnysis Alytaus politechnikumas Technikas-mechanikas 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) partija Tvarka ir teisingumas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kalvarijos sav. tarybos narys 2000 - 2003
  Kalvarijos sav. tarybos narys 2003 - 2007
  Kalvarijos sav. tarybos narys 2007 - 2011
  Kalvarijos sav. tarybos narys 2011 - 2014


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Europos parlamento nario Juozo Imbraso padėjėjas Lietuvoje,Europos parlamento nario Juozo Imbraso padėjėjas 17. Visuomeninė veikla Partijos Tvarka ir teisingumas Kalvarijos skyriaus pirmininkas
  18. Pomėgiai sportas, technika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Dalė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Andrius, Matas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė