2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

IRENA    SKERNEVIČIŪTĖ

Apygarda: Telšių (Nr.40)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 25


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1943-08-13
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Telšiai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Sobuvos km., Prienų r.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VVU Medicinos fakultetas gydytoja 1969


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) partijos Tvarka ir teisingumas

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Telšių r. savivaldybės tarybos narė 1992 - 1995
  Telšių r. savivaldybės tarybos narė 1995 - 1997
  Telšių r. savivaldybės tarybos narė 2003 - 2007
  Telšių r. savivaldybės tarybos narė 2007 - 2011
  Telšių r. savivaldybės tarybos narė 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VšĮ Regioninė Telšių ligoninė,l. e. p. Neurologijos skyriaus vedėja 17. Visuomeninė veikla Rajono tarybos narė
  18. Pomėgiai Istorija, literatūra, kelionės
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gintautas Alfonsas Zavackas
  20. Vaikų vardai (pavardės) dukra Jolanta Strazdienė, sūnus Gintautas Zavackas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė