2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

PETRAS    GRAŽULIS

Apygarda: Gargždų (Nr.31)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 11


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1958 m. spalio 28 d. Alytaus rajono Mankūnų kaime gausioje valstiečių šeimoje (15 vaikų).
  1975 m. baigė Alytaus rajono Miroslavo vidurinę mokyklą. Ankstyvoje jaunystėje įsitraukė į pogrindinę veiklą, artimai bendradarbiavo su Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariais. Buvo Žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys, platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Už aktyvią antitarybinę veiklą 1988 m. buvo areštuotas, kalėjo įvairiuose Lietuvos kalėjimuose: Lukiškėse, Pravieniškėse, vėliau – Mordovijoje.
  1990–1995 m. – Kauno miesto tarybos narys, dirbo Švietimo ir kultūros komitete.
  1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašą. Seime dirbo Kaimo reikalų komitete.
  2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31. Iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija. Seime dirbo Kaimo reikalų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetuose.
  2000–2003 m. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys.
  2004–2008 m. – IX Seimo narys. Išrinktas Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31. Išsikėlė pats. Seime dirbo Kaimo reikalų (2004–2007 m.) ir Žmogaus teisių (2007–2008 m.) komitetuose.
  1989 m. buvo vienas iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatorių, partijos savaitraščio „Apžvalga“ leidimo iniciatorius. 1990–1994 m. – partijos Kauno skyriaus pirmininkas.
  2001–2004 m. – Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdybos pirmininkas.
  2008–2012 m. – X Seimo narys.
  Pomėgiai – sportas ir muzika.
  Moka rusų ir prancūzų kalbas.
  Žmona Raminta. Turi keturis vaikus: du sūnus – Martyną ir Simoną, dvi dukteris – Mariją ir Gabrielę.