2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JULIUS    VESELKA

Apygarda: Ukmergės (Nr.61)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 8


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1943 m. vasario 8 d. Ukmergės rajono Siesikų miestelyje. Tėvas Vaclovas Veselka (g. 1917 m.), mama Vanda Klotinaitė (g. 1918 m.). Abu tėvai buvo amatininkai, siuvėjai. Tėvas apie 1948 m. žuvo rezistencijoje. Mama mirė 2000 m. Brolis Rimas miręs.
  1951 m. pradėjo lankyti Belazariškių pradinę mokyklą. 1962 m. baigė Siesikų vidurinę mokyklą. 1962–1965 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1965–1966 m. dirbo Daugailių tarybiniame ūkyje brigadininku. 1967 m. dirbo Siesikų girininkijoje miško darbininku.
  1972 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą ir įgijo ekonomisto specialybę.
  1972–1974 m. dirbo dėstytoju Vilniaus universitete.
  1974 m. įstojo į universiteto aspirantūrą. 1975 m. už savarankišką mąstymą ir pasisakymus iš aspirantūros buvo pašalintas.
  Tais pačiais metais įsidarbino Metalų konstrukcijų gamykloje tiekimo skyriaus viršininku. Po to dirbo Maisto pramonės PKB vyr. ekonomistu, skyriaus vedėjo pavaduotoju.
  1985 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją. Perėjo dirbti į Plano komiteto Ekonomikos institutą. Dirbo vyr. moksliniu bendradarbiu, skyriaus vedėju, instituto direktoriaus pavaduotoju.
  Atkūrus nepriklausomybę perėjo dirbti į Ekonomikos ministeriją, dirbo skyriaus viršininku. Už 1990–1992 m. vykdomos ekonominės reformos kritiką buvo panaikintas vadovaujamas skyrius ir kandidatas buvo atleistas iš darbo. Beveik metus buvo bedarbiu.
  Į Lietuvos Respublikos Seimą buvo išrinktas 1992–1996 m. kadencijai. Nuo 1992 m. gruodžio mėn. iki 1994 m. kovo mėn. dirbo ekonomikos ministru. Savo ūkelyje dirbo 1996–2000 m.
  2000–2004 m., 2004–2008 m. ir nuo 2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys.
  Išleido 3 knygas (vieną iš jų – su Respublikoje žinomu rašytoju ir publicistu Adolfu Strakšiu), keletą brošiūrų ir daugybę straipsnių ekonomikos ir politikos klausimais.
  Tarybinis laikotarpis nesugadino – koks buvo laisvę ir tiesą gerbiantis ir sakantis pilietis, toks ir liko. Sugadinti galima tik į tai iš prigimties linkusį žmogų.
  Vedęs. Žmona Antanina Veselkienė (g. 1948 m.) – pensininkė. Turi du vaikus – Dalią ir Gediminą. Abu vaikai sukūrę savo šeimas ir vaikus. Dalia – teisininkė, turi sūnų Kęstutį. Gediminas ūkininkauja Užulaukio kaime Ukmergės rajone, turi sūnus Tomą ir Šarūną bei dukterį Aistę.